Musher's club Krakonoš

en cz
HUMI ManMat
Makro Stavebniny Krkonoše

Propozice

Pořadatel: SK Krakonoš Vrchlabí
e-mail: pavelpf@volny.cz
 
Ředitel závodu: Radek Havrda, 541 01 Vlčice 116, tel. 777 290 390
e-mail: radekhavrda@seznam.cz
 
Traťový komisař: Michal Čepek, Rudník 33, 543 72, tel. 737 225 423
 
Časoměřič: Mgr. Karel Vlček, Podhradí 30, Bakov nad Jizerou, tel. 724 147 775
 
Tiskový mluvčí: Slavomír Pulpán, Dukelská 1317, 543 01 Vrchlabí, tel. 777 261 554
 
Datum konání: 25. února – 27. února 2011
 
Datum odvolání: 20. února 2011
 
Prezentace: 25. 2. 2011 do 10,00 Strážné, parkoviště - lom
 
Termín přihlášek: 20. února 2011
 
Třídy: Nejsou vypsány, tým tvoří 8 – 10 psů, musher a běžkař, běžkař může být připoután k saním, nebo jet samostatně, nesmí jet skijoring
 
Startovné: za družstvo – 2 000 Kč, 2 500 Kč přihláška po termínu, platí se při prezentaci
 
Veterinární podmínky: očkovací průkazy všech přivezených psů s platným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviroze předloží každý účastník při prezentaci,
veterinární přejímka před zahájením závodu : 9,00 – 11,00hod
 
Úklid: Nutno průběžně uklízet po psech a taktéž všechen ostatní odpad odkládat na pořadatelem určené místo
 
Průběh závodu:
1. etapa – 25. února 2011, 13:00 cca 44 km, start – Strážné lom - Bufet na rozcestí – Liščí cesta – Tetřeví boudy – Rejdiště– bivak Srub Na Brodu (nad lomem v H.Lánově)
 
2. etapa – 26. února 2011, 10:00 cca 48 km, start i cíl - srub Na Brodu – trasa: Srub Na Brodu (nad lomem v H.Lánově) – Tetřeví boudy – Lučiny – sedlo pod Kolínskou boudou –Luční svážnice – Spáleniště – Javoří důl vodojem - Pardubické Boudy - Krausovy Boudy – Valšovky – Lučiny – Mír – Tetřeví boudy – Rejdiště, bivak Srub Na Brodu
 
3. etapa – 27. února 2011, 9:00 cca 44 km start - srub Na Brodu - v protisměru první etapy zpět na parkoviště Strážné lom
 
Ukončení závodu: 27.2. 2011 v odpoledních hodinách na Hříběcí boubě.
Ceny budou předány přítomným závodníkům, nepřítomným budou zaslány pouze diplomy.
 
!! Pořadatel má právo změny tratě podle aktuálních sněhových a povětrnostních podmínek - bude upřesněno před startem jednotlivých etap
!! Podání protestu- ihned po dojezdu etapy ústně a nejpozději jednu hodinu po ukončení etapy písemnou formou s poplatkem 500 Kč (při oprávněném podání se vrací).
 
Povinná výbava:
Krmivo pro psy na tři dny - při startu 2 etapy
Jídlo pro mushera a běžkaře na tři dny - neplatí pro 3 etapu
Stan - neplatí pro 3 etapu
Pomocná šňůra např. pro přivázání stake-outu ke stromu
Spacák do -20°C- 2x musher,běžkař
Lopata na sníh
Dvě čelovky + náhr. baterie a žárovky do čelovek
Nezbytné množství krmiva + snack pro psy
cca 4000 kcal jídla pro mushera a běžkaře
4 boty na psa
Krabička zápalek / zapalovač
Nůž
Lékárna pro 1. pomoc
 
saně: rámová brzda, rohožka, kotva 2x, vak na saně
 
Poznámka: Závodu se může zúčastnit maximálně 25 týmů, přičemž si pořadatel ponechává právo výběru v případě většího počtu přihlášených závodníků. Nevybraným zájemcům pořadatel vrací startovné v plné výši.
 
Pravidla a zvláštnosti závodu :
- musher, jeho spřežení a lyžař tvoří jedno družstvo, startují společně a cílový čas je dán průchodem posledního člena družstva cílovou páskou
- v průběhu závodu smí členové družstva používat potraviny, krmivo pro psy, materiál a bivakovací potřeby pouze své vlastní, dovezené v saních , toto ustanovení platí od pátku 10,00 hod, do projetí cílem v neděli
- v průběhu závodu může družstvo spát jenom ve vlastním stanu ve vyhrazeném prostoru
- psi nocují v průběhu závodu na stakeoutech nebo na šňůrách, které smí být přivázán ke stromu p ouze lanovou smyčkou tak, aby tato smyčka nepoškodila pohybem strom, před a po závodech v boxech přepravníku
- zápřah při sobotním prologu musí být stejný, jako do etapy na bivak
- pes vezený v průběhu závodu v saních může pokračovat ve spřežení
- pes vyřazený veterinářem, nebo z rozhodnutí mushera, zůstává v péči družstva, nebo jeho doprovodu a nesmí již v dalších etapách pokračovat, pořadatel umožní musherovi přepravu tohoto psa do péče doprovodu
- do cíle musí družstvo dojet se zápřahem min. sedmi psů
- veterinární lékař bude průběžně kontrolovat zdravotní stav psů během závodu
- přísný zákaz volného pobíhání psů během závodu i mimo závod, v případě nedodržení, bude majitel – závodník diskvalifikován !
- vše co družstvo veze nahoru, musí svézt i do cíle, to znamená, že i odpad (kromě psích výkalů) je povinno dovézt do cíle a odložit na pořadatelem určené místo
- doplňovat se smí pouze voda a věci dodané pořadateli
- na bivaku u srubu Na Brodu smí před 3. etapou zůstat prázdný stan, stakeout a popř. věci upřesněné pořadateli. Povinné vybavení veze družstvo s sebou, bude kontrolováno.
- závodníci jsou povinni po celou dobu trvání závodu dbát pokynů pořadatelů, terénní služby KRNAP a Horské služby a musí dodržovat pravidla chování a pohybu podle pravidel návštěvního řádu KRNAP
- pořadatel má právo na základě projednání upravit pravidla podle aktuálních podmínek, udělovat výjimky, nebo diskvalifikovat družstvo, změna pravidel musí být zveřejněna
- diskvalifikovaný závodník, nebo nepřijatý zájemce o start v Ledové jízdě se bez konzultace s pořadateli závodu nesmí pohybovat po trase závodu ani po území KRNAP, je vysoká pravděpodobnost udělení pokuty Správou KRNAP
- jedná se o extremní závod, účastníci STARTUJÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

 
Ve Vlčicích dne 4.12. 2010
Radek Havrda a pořadatelé